Dyrekcja IRS

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos

Kontakt:

tel. +48 89 524 01 71

fax +48 89 524 05 05

dyrektor@infish.com.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski

Kontakt:

tel./fax +48 22 7562044

tel./fax +48 22 7562088

w.wisniewolski@infish.com.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. rozwoju

mgr inż. Adam Sudyk

Kontakt:

a.sudyk@infish.com.pl

 

 

Główny księgowy

mgr inż. Izabela Kuźbicka

Kontakt:

tel. +48 89 524 01 71

fax. +48 89 524 05 05

i.kuzbicka@infish.com.pl