Rada naukowa

 

Skład Rady Naukowej IRS na kadencję 2017-2021

1. Prof. dr hab. Ryszard Bartel IRS - prof. em.
2. Prof. dr hab. Krzysztof Formicki ZUT Szczecin
3. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła UR Rzeszów 
4. Prof. dr hab. Włodzimierz Popek URo Kraków
5. Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki IRS 
6. Prof. dr hab. Wawrzyniec Wawrzyniak ZUT Szczecin
7. Prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski* Z-ca Dyrektora Instytutu
8. Prof. dr hab. Jacek Wolnicki IRS 
9. Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos* Dyrektor Instytutu
10. Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś IRS 
11. Dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS IRS 
12. Dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS IRS 
13. Dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS IRS 
14. Dr hab. Piotr Hliwa prof. UWM UWM Olsztyn
15. Dr hab. Agata Kowalska IRS 
16. Dr hab. Jan Mazurkiewicz UPP Poznań
17. Dr hab. Konrad Ocalewicz prof. UG UG Gdańsk
18. Dr hab, Piotr Parasiewicz prof. IRS IRS
19. Dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS IRS 
20. Dr hab. Małgorzata Woźniak prof.UWM UWM Olsztyn
21. Dr inż. Andrzej Kapusta IRS 
22. Dr inż. Krzysztof Kazuń IRS 
23. Dr Emil Kuzebski MIR-PIB Gdynia
24. Dr inż. Andrzej Lirski IRS 
25. Mgr inż. Andrzej Abramczyk ZPRyb
26. Mgr inż. Jacek Juchniewicz SPRŁ
27. Mgr inż. Arkadiusz Mierzejewski OPRJ
28. Dr inż. Marta Jamróz MGMiŻŚ Warszawa

* Prof. dr hab. Arkadiusz Wołos – Dyrektor Instytutu i prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski – Zastępca Dyrektora ds. naukowych, wchodzą w skład Rady Naukowej na mocy art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

 

Prezydium Rady Naukowej 

prof. dr hab. Krzysztof Formicki przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś zastępca przewodniczącego
Sekretarz Rady Naukowej
mgr inż. Alicja Robak  

Komisja do spraw przewodów doktorskich

prof. dr hab. Jacek Wolnicki przewodniczący
prof. dr hab. Arkadiusz Wołos zastępca przewodniczącego
dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki  
prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś  
dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS  
dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS  
dr hab. Piotr Hliwa prof. IRS  
dr hab. Agata Kowalska  
dr hab. Mirosław Szczepkowski prof. IRS  
dr hab. Małgorzata Woźniak prof. UWM  

Komisja przeprowadzająca egzaminy doktorskie

prof. dr hab. Arkadiusz Wołos przewodniczący
prof. dr hab. Zdzisław Zakęś zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  
prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS  
dr hab. Piotr Hliwa prof. UWM  
dr hab. Agata Kowalska  
dr hab. Małgorzata Woźniak prof. UWM  

Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne 

prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski przewodniczący
dr hab. Piotr Dębowski prof. IRS  
dr inż. Andrzej Kapusta  

Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś przewodniczący
prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  
prof. dr hab. Jacek Wolnicki  
dr hab. Łucjan Chybowski prof. IRS  
dr hab. Stefan Dobosz prof. IRS  

Komisja skrutacyjna

dr inż. Andrzej Kapusta przewodniczący
dr inż. Krzysztof Kazuń  
mgr inż. Alicja Robak